FAQ

Senest opdateret d. 05. oktober 2017

www.fjernvarmehorsens.dk/fjernvarmeplanen/miljoe-oekonomi

Miljø og økonomi

 • Afkoblingsgebyr til DONG for at lukke for naturgassen - hvem betaler?
  Senest opdateret d. 15. juni 2017

  Det gør Fjernvarme Horsens. Gebyret er allerede med i tilslutningsprisen, så der bliver ingen ekstra udgifter til det.

 • Effektbidrag - hvad er det, og hvorfor betaler jeg ikke kun for forbrug?
  Senest opdateret d. 16. juni 2017

  En del af prisen består af effektbidraget, som er baseret på husets størrelse.

  Dvs. at et større hus betaler samlet mere end et lille hus med samme forbrug.

  Et større hus kan potentielt trække mere varme end et mindre hus og fjernvarmeværket skal derfor stille en større effekt til rådighed.

  Da fjernvarme leveres fra et fælles anlæg, er der rimelighed i, at huse med et potentielt stort behov betaler mere end dem med et mindre behov.

  Fjernvarme Horsens har en afregningsmodel, der tilgodeser større boliger med et lavt forbrug, og som belønner forbrugere som sparer på energien.

  Noget tyder dog på, at energiforbruget i lavenergihuse er stort set det samme som i standardhuse.

  Pt. er arealafgiften 23,13 kr/m2/år inkl. moms.

 • Håndværkerfradrag
  Senest opdateret d. 05. januar 2017

  Hvis du er bosiddende i et af fjernvarmeplanens områder og har tilsluttet dig til fjernvarme til kampagneprisen har du ret til det såkaldte håndværkerfradrag. Da kampagneprisen er fast er fradraget også fast og beregnet udfra nedenstående tal. Denne fremgangsmåde er godkendt af SKAT.

  Investering i husinstallation 17.500 kr.
  Heraf udgifter til arbejdsløn:
  3.471 kr.
  Etablering af stikledning 9.000 kr.
  Heraf udgifter til arbejdsløn: 3.783 kr.
  Tilkoblingsbidrag/Grundbidrag 3.600 kr.
  Installationsbidrag/Rumbidrag 6.340 kr.
  Projektforslagsrabat ekskl. moms -16.000 kr.
  Total (ekskl. moms) 20.440 kr.
  Moms 5.110 kr.
  Total (inkl. moms) 25.550 kr.

  Arbejdet omfatter VVS-arbejde vedr. husinstallationen og opgravningsopgaver i forbindelse med hoved-/stikledning.

  Desuden omfatter arbejdet montering af hovedhaner og retablering af belægning.

  Den samlede udgift til arbejdsløn udgør i alt 7.254,00 kr. ekskl. moms.

  Udgiften til arbejdsløn berettiger til fradrag i husstandens skattepligtige indkomst, da det udførte arbejde er omfattet af den såkaldte Boligjobordning – læs mere om vilkår og betingelser på SKATs hjemmeside.

  Fradraget gives inkl. moms, men det skal indberettes ekskl. moms.

  Bemærk, at man ikke kan få håndværkerfradrag, hvis man har valgt at finansiere tilslutningen.


 • Tilslutningen: Hvad får jeg for pengene?
  Senest opdateret d. 04. juli 2016

  Kampagnepris, 1. års rabat, 9 års udsættelse, egen VVS'er - Hvad er mulighederne?

  Fjernvarmen rulles ud til de nye områder i etaper som vist på kortplanen. Efterhånden som den når frem, modtager beboerne tilbud om at blive tilsluttet.

  Kampagnepris

  Da det er fordelagtigt for fjernvarmeplanens, og dermed for forbrugernes, økonomi at så mange som muligt tilslutter sig hurtigst muligt, tilbydes beboerne en fast kampagnepris med rabat, som gælder det første år efter, at tilslutning er en mulighed i deres område. Kampagneprisen er beregnet ud fra standardhuset på 130m2 med 15m stikledning. Herfra fratrækkes en 1. års rabat på kr. 20.000 inkl. moms. Den resulterende kampagnepris er fast og gælder for alle, der lader sig tilslutte, uanset husstørrelse, længde på stikledning og indvendige forhold.

  Vent op til ni år

  Man er ikke tvunget til at tilslutte sig inden for det første år. Faktisk har man ni år at løbe på. Men venter man længere end det første år, mister man muligheden for kampagnepris.

   

  FJHO's VVS'er

  Egen VVS'er

    År 1 År 2-9 År 1 År 2-9
  Husinstallation inkl. unit kr. 21.875 kr. 21.875 Egen aftale Egen aftale
  Stikledning * kr. 11.250 kr. 11.250 kr. 11.250 kr. 11.250
  Tilkoblingsbidrag kr. 4.500 kr. 4.500 kr. 4.500 kr. 4.500
  Installationsbidrag kr. 7.925 kr. 7.925 kr. 7.925 kr. 7.925
  I alt kr. 45.550 kr. 45.550 kr. 23.675 kr. 23.675
  Rabat - kr. 20.000 kr. 0 - kr. 20.000 kr. 0
  Kampagnepris kr. 25.550   kr. 3.675  

  Alle priser er inkl. moms

  Husinstallation

  Den indvendigde del består af indvendige rørføringer og retablering, nedtagning af eksisterende gasfyr, fjernelse af aftræk, levering og tilkobling af ny fjernvarmeunit.

  Egen VVS'er

  Hvis Fjernvarme Horsens' kvalitetskrav overholdes, må man gerne vælge sin egen installatør til den indvendige del. Vælger man at blive tilsluttet indenfor det første år og benytte sin egen installatør, får man stadig en kampagnepris med rabatten på kr. 20.000 inkl. moms, men husinstallationen trækkes ud af regnestykket.

  Det indvendige arbejde, inkl. fjernvarme-unit'en afregnes med egen VVS'er.

  Venter man 2-9 år med at blive tilsluttet, mister man rabatten.

  Håndværkerfradrag

  Vi har bedt SKAT om en afklaring ift. fradrag for lønandelen af tilslutningsudgiften efter boligjob-ordningen, det såkaldte håndværkerfradrag.

  SKAT har meldt tilbage, at spørgsmålet på grund af sin principielle karakter skal besvares af Skatterådet. Det betyder en længere sagsbehandling, og vi kan desværre ikke forvente et bindende svar før omkring årsskiftet.

  Kampagneprisen (og prisen uden introrabat) indeholder stikledning fra vejen til hus inkl. retablering, husindføring samt indvendige rørføringer inkl. retablering, nedtagning af eksisterende gasfyr samt fjernelse af aftræk og levering og tilkobling af ny fjernvarmeunit.

  Faste priser

  Prisen er beregnet ud fra tidligere indhentede priser og aftaler for en gennemsnitsinstallation. Vi har lavet fastprisaftaler med leverandører og håndværkere, så vi kan tilbyde en fast pris uden overraskelser.

  * Fjernvarme Horsens fastlægger sammen med kunden den kortest mulige føringsvej.

   

 • Hvor stor er forskellen i CO2-udledningen på naturgas og fjernvarme?
  Senest opdateret d. 19. januar 2016

  CO2-emissionen reduceres med 85 %, når du skifter fra naturgas til fjernvarme (jf. Rambøll – gælder for et standardhus). Det svarer til 3.246 kg CO2 eller til at køre 25.000 km i bil - eller til to årlige flyrejser i Europa.

 • Hvordan er I nået frem til en besparelse på 4.000 kr. pr. husstand?
  Senest opdateret d. 25. januar 2016

  Det er beregnet ud fra standardhuset på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til 1700 m3 naturgas. Det er en national standard- målestok i branchen. Den er udviklet for at kunne sammenligne besparelsen ved at skifte mellem de forskellige opvarmningstyper.

  Samlet set vil de fleste få en klar gevinst, men generelt vil forskellen blive mindre med et meget stort hus og samtidig med et meget lille forbrug (dvs. hvis man har et meget atypisk mønster). Andre vil til gengæld få besparelser, der er noget større end de knap 4.000 kr.

  Beregningerne i projektforslaget viser, at varmeprisen vil falde, efterhånden som der kommer flere brugere på og vi får udvidet kapaciteten på kraftvarmeværket på Endelavevej. Derfor er de fremskrevne priser lavere end de gældende takster.

  Vi har brugt landets førende rådgivende ingeniører og jurister inden for området til at udarbejde planen og beregne grundlaget, og vi har derfor ingen grund til at tvivle på tallene. Der er ingen tvivl om, at samlet set vil borgerne i Horsens få store besparelser.

 • Mine egne beregninger passer ikke med jeres tal. Hvad kan det skyldes?
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Vi bruger de nationale standardberegninger, som vi ifølge reglerne skal bruge. Hvis du beregner efter de nuværende takster på vores hjemmeside, får du også et skævt tal, for varmeprisen i Horsens vil falde markant de kommende år bl.a. som følge af varmeværkernes fusion.
  I 2018 forventer vi en MWh-pris på 490 kr. – til sammenligning er prisen i 2015 517,50 kr. Endvidere vil vi implementere en takststruktur, der i højere grad giver incitament til at spare på varmen og tager højde for lavenergihuse.
  Når borgerne sammenligner deres nuværende varmeregning, er det vigtigt, at de har det hele med inkl. vedligeholdelse, afskrivning og driftsudgifterne – f.eks. serviceeftersyn og skorstensfejning. Bruges der evt. supplerende varmekilder som brændeovn, elradiatorer, kaloriferer? De seneste to år har vinteren været meget mild og dermed har de fleste haft en usædvanlig lav varmeregning. Beregningerne for standardhuset er lavet ud for et såkaldt normalår, som er en del koldere end de seneste to år har været. Man kan derfor ikke bare sammenligne fjernvarmeprisen med de seneste års varmeregninger. Alt skal med, for at der kan sammenlignes korrekt.

 • Kan jeg få en personlig beregning?
  Senest opdateret d. 04. april 2016

  Fjernvarme Horsens laver gerne en personlig beregning. Alle kommende forbrugere af fjernvarme vil blive kontaktet, efterhånden som fjernvarmen bliver rullet ud i deres område – og alle vil få tilbudt en individuel beregning.
  Disse beregninger vil vi tilbyde i den rækkefølge, vi kommer ud til de enkelte byområder. Vi vil derfor ikke i dag begynde at lave beregninger i områder, hvor fjernvarmen først er i spil fra f.eks. 2021 – simpelthen fordi vi vil besvare spørgsmålene og løse udfordringerne i den rækkefølge, de opstår.

  Du kan se et kort over udrulningen her.

 • Hvis man skal låne penge for at finansiere fjernvarmen – hvilken rentesats ligger så til grund for jeres beregninger?
  Senest opdateret d. 13. juni 2016

  Fjernvarmeplanen strækker sig over mange år. Der er i projektforslaget indregnet en rentesats, som ligger på 3 % for finansieringen af fjernvarmeplanen.

  Denne rentesats har ikke noget at gøre med den rentesats, der er opgivet for finansiering af tilslutningsafgiften via varmeregningen for den enkelte forbruger.

 • Kan I hjælpe med finansieringen, hvis banken siger nej?
  Senest opdateret d. 30. maj 2016

  Fjernvarme Horsens kan tilbyde en finansieringsløsning, der giver mulighed for at betale tilslutningen via varmeregningen. Vi har udarbejdet et informationsark, som du kan hente her.

 • Hvad er afskrivningsperioden – og hvor lang en levetid kan vi forvente?
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Afskrivningsperioden i forslaget er på 20 år. Den forventede tekniske levetid for en fjernvarmeinstallation er 30 år.

 • Jeg har betalt tilslutningsafgift til naturgassen, og er ved at bygge nyt hus, men skal ikke bruge naturgassen pga. fjernvarmen?
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Du skal henvende dig til kommunen - så vil vi hurtigt finde et svar til dig.

bubblemedia