FAQ

Senest opdateret d. 05. oktober 2017

www.fjernvarmehorsens.dk/fjernvarmeplanen/dispensationer-fritagelser

http://fjernvarmehorsens.dk/fjernvarmeplanen/dispensationer-fritagelser

Dispensationer og fritagelser

 • Hvordan kan jeg blive fritaget for tilslutningspligten?
  Senest opdateret d. 18. januar 2016

  Fritagelse fra tilslutningspligten kræver, at man kan opfylde kravene i tilslutningsbekendtgørelsens §15. Det er Horsens Kommune, der afgør, om dit hus kan blive fritaget.
  Bemærk: Hvis lokalplanen siger at du skal forsynes kollektivt med naturgas, kan du som udgangspunkt ikke få en fritagelse, heller ikke hvis du ændre din varmeforsyning fra naturgas til en varmepumpe.
  Du skal ansøge om en fritagelse – det skal ske i forbindelse med høringen om tilslutningspligten i dit område.

 • Jeg har et lavenergihus – hvad betyder det?
  Senest opdateret d. 18. januar 2016

  Lavenergihuse - samt huse, der opfylder status som lavenergihuse i byggetilladelsen - er fritaget for tilslutningspligten.

 • Kan jeg få en dispensation fra tilslutningspligten?
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  For at få dispensation jf. tilslutningsbekendtgørelsens §17 kræver det

  • at man er folkepensionist,
  • at ejendommen er et enfamiliehus,
  • at man selv bor i huset, og
  • at man har fast bopæl på ejendommen fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilslutningspligt.

  Det er Horsens Kommune, der afgør, om du kan få dispensation.
  Du skal ansøge om en dispensation – det skal ske i forbindelse med høringen om tilslutningspligten i dit område.

 • Hvem kan ellers ansøge om dispensation / fritagelse?
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Der er en række typer af ejendomme, som efter bekendtgørelsens § 15 også kan fritages.
  Det er bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
  Det er Horsens Kommune, der afgør, om du kan få dispensation.

 • Kan jeg få en længere frist end de ni år?
  Senest opdateret d. 14. januar 2016

  Tilslutningsbekendtgørelsens §17 kan i enkelte særlige tilfælde bruges til at fristforlænge tilslutningen. Fristforlængelsen kræver politisk godkendelse samt en dokumenteret argumentation for udsættelsen. Eksempler på særlige tilfælde kan være manglende økonomisk formåen eller lignende.
  Det er Horsens Kommune, der træffer afgørelsen. Du kan tidligst søge om at få fristen forlænget et år før den normale frist på ni år udløber.
  Reglerne for fritagelse og dispensation er fastsat af Energistyrelsen.

bubblemedia